Reci - banner

Mestecănișul de la Reci

o zonă inedită din județul Covasna

Mestecănișul de la Reci este cea mai întinsă arie protejată din județul Covasna și este caracterizată de o mare complexitate floristică, faunistică și geologică. Frumusețea rară a sitului este data de pădurea de mesteceni, farmecul mlaștinilor și varietatea de plante și animale care trăiesc aici. De asemenea, substratul geologic compus din nisipuri aluviale este unul unic în România, unde dunele de o culoare roșiatică pot ajunge până la 6 m altitudine.

 

INTRODUCERE

Mestecănișul de la Reci este un sit de importanță comunitară (SCI) din Depresiunea Brașovului, cu o suprafață de peste 2.100 ha și relief specific depresionar, cu altitudini de până la 600m. Rezervația se află în lunca Râului Negru, afluent al Oltului și face parte din bioregiunea continentală, dar cuprinde și specii de plante specifice stepei și habitatelor de zone umede. Biodiversitatea acestei arii protejate este dată de cele șapte tipuri de habitate existente, cu lacuri și mlaștini eutrofe, păduri și pajiști aluviale, comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile și multiple cursuri de apă.
 
Această arie naturală se suprapune în proporție de 99% cu rezervația naturală „Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca”. Din păcate, acțiunile antropice pun în mare pericol aria protejată, iar speciile rare de plante și animale sunt înlocuite cu specii comune. Un astfel de exemplu este dat de defrișările mestecenilor, care au fost înlocuiți ulterior cu pinul de pădure. De asemenea, principala activitate economică a zonei este agricultura, care și ea aduce un aport în această deteriorare a zonei.

 

FLORA

Flora arealului Mestecănișului de la Reci este bogată și variată. Printre speciile de plante pe cale de dispariție se numără otrățelul de baltă (Aldrovanda vesiculosa), dedițelul, stânjenelul, curechiul de munte și angelica de baltă. Alte rarități floristice sunt date de specii de drețe, verdeața-iernii, laleaua pestriță, piperul apelor, sânziene, sisinei, nufărul alb, iarba broaștelor, ferigă, etc.
 
Printre arborii și arbuștii reprezentativi pentru această rezervație se numără mesteacănul, pinul de pădure, arinul negru, alunul, zmeurul, măceșul și murul. Pinul bancsian, specific zonelor cu vegetație vitregă, este o specie rară prezentă în rezervație.

 

FAUNA

Printre mamiferele prezente în acest areal protejat amintim: lupul, cerbul, căpriorul, mistrețul, vulpea, dihorul și nevăstuica. Alte mamifere prezente sunt numeroase specii de rozătoare precum: veverița, brebul, iepurele de câmp, șoarecele de pădure, șoarecele de câmp, șobolanul de apă, chițcanul de câmp, etc.
 
Lista păsărilor prezente în Mestecănișul de la Reci este mare și cuprinde peste 150 de specii de păsări care cuibăresc aici sau care se află în trecere, în special în sezonul migrației de toamnă. Dintre păsările care cuibăresc aici, 25 de specii sunt ocrotite la nivel european. Astfel, se remarcă: barza albă, egreta, prigoria, năgâțul, gaița, pupăza, presura galbenă, rața roșie, rața cârâitoare, acvila țipătoare, etc.
 
Herpetofauna este de asemenea bogat reprezentată cu specii de triton cu creastă (cea mai mare specie de triton din România), gușter, șarpe de apă, șopârlă de câmp, broască țestoasă de baltă, brotăcelul de copac, broască roșie de pădure, broască de mlaștină, izvorașul cu burta galbenă, etc.

În ecosistemele de pajiști se găsesc în special specii de nevertebrate precum: fluturele purpuriu (Lycaena dispar), gălbiorul roșcat (Colias myrmidone) și fluturaşul albastru cu puncte negre (Maculinea teleius), etc.

 

ARII PROTEJATE

Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca
Cu o suprafață de aproape 2020 ha, care coincide în mare parte cu situl Natura 2000, „Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca” constituie o rezervație naturală de tip mixt. Aici se găsesc o serie de specii de plante rare, de la mesteacănul pitic la pinul bancsian, de la angelica sălbatică la laleaua pestriță și crinul broaștei. Această rezervație este totodată și cea mai întinsă rezervație a județului Covasna.
 
Munții Bodoc – Baraolt
Aflați în apropiere de Mestecănișul de la Reci, situl are o suprafață de aproximativ 57 ha și cuprinde pășuni, fânețe și chiar păduri seculare de foioase. Aici sunt prezente specii de păsări rare precum viesparul și barza neagră, acvila țipătoare mică, huhurezul mare, cristelul de câmp și altele.
 
Dealul Ciocaș – Dealul Vițelului
Această rezervație naturală are o suprafață de aproximativ 977 ha și este o zonă deluroasă cu o vegetație și faună protejată printr-o Directivă a Consiliului European. 
     
Tinovul Apă Roșie
Aria naturală protejată cuprinde trei habitate de turbărie de interes comunitar, unde crește pinul silvestru, molidul și mesteacănul pufos. Aceste turbării asigură mediul propice pentru doua specii de plante: curechi de munte și angelica de baltă.

 

RECOMANDĂRILE NOASTRE

 

ȘTIAȚI CĂ:

 

Text: Daniela Sicaru

Foto: Dan Dinu

Hartă

Informații

PROTECȚIE

Sit Natura 2000

REGIUNE
Transilvania
JUDEȚ
Covasna
CUSTODE
CJPNS (Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont)
EMAIL
WEBSITE

Articole

Evenimente

România Sălbatică